195005
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗРАСТА ДО 3 ГОДИНЕ

Негу и васпитно-образовни рад са децом узраста до 3 године спроводе медицинске сестре и васпитачице (дошколовавање за медицинску сестру-васпитача ће се одратиди у наредном периоду), полазећи од Правилника о општим основама предшколског програма за узраст до 3 године, примењујући у раду искуства и знања стечена на семинарима, стручним скуповима и разменама искустава којима су присуствовале.

Основни задаци у раду са децом јасленог узраста односе се на:

-очување и унапређивање здравља деце-превентивну здравствену заштиту,

-обезбеђивање адекватних здравствено-хигијенских услова,

-неговање и подстицање спонтаног развоја детета,

-уважавање специфичности узраста и индивидуалних карактеристика,

-стварање повољне социо-емоционалне климе, структурирање васпитне средине која задовољава и мотивише дете,

-у периоду адаптације - планирање активности које детету омогућују лакши боравак и навикавање на групу деце и особља,

-неговање индивидуалног контакта кроз јединствени утицај неге и васпитања и постепено увођење групних (заједничких ) облика рада.

Планирање задатака и активности врши се на нивоу групе и о томе се води прописана педагошка документација.