180499
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

*По моделу Б, ППП представља систем активности и садржаја којима треба да се постигне интелектуална, социјална, емоционална и мотивациона готовост за полазак у школу. Области васпитно – образованог рада разликују се кроз:

ФОНД АКТИВНОСТИ ПО МОДЕЛУ ,,Б“

ВАСПИТНО ОБРАЗОВАНЕ ОБЛАСТИ НЕДЕЉНИ ФОНД

ГОДИШЊИ ФОНД

У ТРАЈАЊУ ОД

6-МЕСЕЦИ

ГОДИШЊИ ФОНД

У ТРАЈАЊУ

НАСТАВНЕ Г.

Развој говора              2            52              72

Припрема за

почетно писање и

читање

          

             2

           52

  

             72

Упознавање природне и

друштвене средине

           2

           52

             72

Развој математичких појмова

           2

           52

             72

Телесно васпитање

           3

           78

             108

Ликовно васпитање

           2

           52

             72

Музичко васпитање

           2

           52

             72

* Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања и део је обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем трајању.У години пред полазак у школу, остваривање програма траје четири сата дневно.Програм припреме за полазак у школу, као део предшколског програма, припремају стручни органи вртића у складу са Општим основама предшколског програма.

* Закон о предшколском васпитању и образовању регулисано је да дечији вртић издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма, и то : преводницу о преласку детета из једног у други вртић и уверење о завршеном припремном програму.

* Циљ припремног предшколског програма је да допринесе целовитом развоју детета стварањем услова и подстицај који омогућује да свако дете развија све способности и особине личности, проширује искуства, изграђује сазнање о себи и другима, о свету око себе и да основу за стицање нових учења и сазнања.